06 juni 2019

Houd Benoordenhout bereikbaar

Bus 18 is opgeheven, maar er is geen alternatief aangeboden. Dat is een kwalijke zaak voor bewoners van Benoordenhout en Clingendael, stelt CDA-fractievertegenwoordiger Daniël de Groot in een debat over de vervoersplannen van de gemeente. Eerder bracht het CDA Den Haag een bezoek aan Benoordenhout en sprak daar met bewoners en de wijkvereniging. Hieruit maakte het CDA op dat veel inwoners afhankelijk zijn van het openbaar vervoer en veel last hebben van het verdwijnen van de buslijn.

“Het stadsbestuur heeft lijn 18 geschrapt, maar de bewoners hebben er niets voor in de plaats gekregen”, stelt De Groot. Hij vindt dat de gemeente een passende oplossing moet bieden voor dit probleem. “Het voorgestelde wijkbusje met vrijwilligers is geen alternatief voor bus 18”, meent de CDA’er, die de wethouder vraagt met iets beters te komen. Een goed idee komt volgens De Groot vanuit de wijkvereniging, die voorstelt een midibus in te zetten met een aansluiting op tramlijn 9. De Groot vindt dat het openbaar vervoer een grote maatschappelijke waarde heeft: veel mensen zijn op de bus aangewezen om sociale contacten te onderhouden en andere delen van de stad te bezoeken.

“Het OV in Den Haag moet toegankelijk zijn voor alle bewoners, vooral ook aan de randen van de stad waar het ov niet al te dik gezaaid is”, aldus De Groot. Voor veel inwoners van Benoordenhout is het openbaar vervoer van groot belang en het is belangrijk dat de wethouder met een passend alternatief komt, nu lijn 18 is opgeheven.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.