04 april 2019

Huisartsen niet berekend op nieuw appartementencomplex Loosduinen

Het CDA Den Haag ontving geluiden van bewoners van het nieuwe Harvest appartementencomplex aan de Oude Haagweg, dat zij niet terecht kunnen bij huisartsen in die buurt omdat de huisartsenpraktijken vol zitten. De Haagse CDA-fractie maakt zich zorgen dat voor een deel van de nieuwe bewoners geen huisartenzorg nabij beschikbaar is en vraagt het stadsbestuur om hierover in overleg te gaan met de Haagse huisartsen.

In december 2018 verschenen de uitkomsten van onderzoek dat in opdracht van het ministerie van VWS en de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) werd uitgevoerd. Hieruit blijkt dat Nederland de komende 5 jaar met een tekort aan huisartsen komt te zitten in bijna alle regio’s. Het tekort valt te wijten aan de grote vraag naar huisartsenzorg en de moeilijkheden die huisartsen ondervinden bij het zoeken naar opvolgers voor hun praktijk.

Aan de Oude Haagweg staat een prachtig nieuw appartementencomplex Harvest. Dit complex telt 184 woningen. Bewoners hebben getracht zich in te schrijven bij een huisarts in de buurt, maar niet alle bewoners konden echter als nieuwe patiënt ergens terecht. CDA-raadslid Ismet Bingöl: “We maken ons grote zorgen dat voor een deel van de bewoners van Harvest het niet lukt om zich in te schrijven bij een huisarts dichtbij. Vooral voor oudere bewoners is het belangrijk dat deze zorg dicht bij is.” Ook al gaat de gemeente hier niet over, het CDA vindt dat het Haagse stadsbestuur zich wel moet bekommeren over deze knelpunten in de zorg voor haar inwoners. Daarom roept het CDA de gemeente op om in gesprek te gaan met de Haagse huisartsen en de LHV om te kijken naar een oplossing voor de mensen van Harvest die geen huisarts in de buurt hebben kunnen vinden.

Ook vraagt het CDA het stadsbestuur om te kijken hoe het probleem met huisartsen nabij is in andere stadsdelen. Tot slot vraagt het CDA aan de gemeente om samen met de LHV en de Haagse huisartsen te kijken naar oplossingen voor het huisartsenprobleem omdat vanwege de verwachte groei van de stad de komende decennia het probleem van het vinden van een huisarts alleen maar groter zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.