03 november 2021

In iedere woning een koolmonoxidemelder

30 oktober 2021 is er een 14-jarige jongen overleden door een vergiftiging met koolmonoxide in een Haagse woning. Het CDA Den Haag wil de familie en andere nabestaanden condoleren en veel sterkte toewensen. Ook moesten zes mensen naar het ziekenhuis, waaronder hulpverleners. Ook hen wil het CDA Den Haag kracht en sterkte toewensen. In de media wordt koolmonoxide als een stille sluipmoordenaar omschreven. Wat betreft het CDA Den Haag doet de gemeente Den Haag alles wat in haar macht ligt om toekomstige ongevallen te voorkomen.

 

Schriftelijke vragen: Plaatsing koolmonoxidemelders
Indiener: Kavish Partiman

Datum: 1-11-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college willen reageren op de verschillende opmerkingen en conclusies in het nieuwsartikel van Omroep West: ‘Een stille sluipmoordenaar: wat is koolmonoxide en hoe kun je vergiftiging voorkomen’?*

2. Welke rol ziet het college voor zichzelf weggelegd op het gebied van het aanzetten van woningeigenaren en corporaties tot het plaatsen van koolmonoxidemelders?

3. Zou het college inzichtelijke willen maken welke verantwoordelijkheden woningeigenaren, corporaties, de gemeente, huurders, andere overheden en de Onderzoeksraad voor de Veiligheid hebben op het gebied van het voorzien in respectievelijk goede ventilatie, controle en alarmering?

4. In hoeverre en op welke manier zet het college druk op corporaties om over te gaan tot het plaatsen van koolmonoxidemelders?

5. Zou het college inzichtelijk willen maken of de gemeente Den Haag op koers ligt met het plaatsen van koolmonoxidemelders in iedere Haagse woning, gezien het feit dat dit vanaf 1 juli 2021 een landelijke verplichting is?

6. Zou het college, onder andere door contacten met corporaties, in kaart willen brengen of in kaart willen laten brengen welk percentage van de Haagse woningen inmiddels wel of niet een koolmonoxidemelder heeft?

7. Is het college van mening dat de gemeente op koers ligt om per 1 juli 2022 in alle Haagse woningen een koolmonoxidemelder te hebben? Zo ja en zo nee, waarom?

8. Zou het college willen toelichten op welke manier het college prioriteit geeft aan het (laten) voorzien van alle Haagse woningen van een koolmonoxidemelder?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

*Omroep West, 31 oktober 2021:
https://www.omroepwest.nl/nieuws/4473363/een-stille-sluipmoordenaar-wat-is-koolmonoxide-en-hoe-kun-je-vergiftiging-voorkomen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.