20 februari 2020

Inspiratienota: Den Haag toegankelijk voor iedereen

Vandaag presenteren verschillende partijen een inspiratienota toegankelijkheid aan wethouder Kavita Parbhudayal, coördinerend wethouder toegankelijkheid. In de nota, van onder andere CDA, D66, ChristenUnie/SGP, PvdA, GroenLinks, NIDA, Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, staan vele actiepunten voor de gemeente om Den Haag voor iedereen toegankelijk te maken. De minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink, was ook aanwezig om zo de overhandiging van het document kracht bij te zetten. 


Minister van Gehandicaptenzaken
Rick Brink, die vorig jaar tijdens een liveshow op NPO1 door het publiek werd verkozen tot de eerste Minister van Gehandicaptenzaken, is blij met de aandacht van de raadsleden. “De partijen pleiten ervoor dat de gemeente voortaan bij al haar plannen uitgaat van ‘toegang en bruikbaarheid voor iedereen’ in plaats van ‘toegang en bruikbaarheid voor de gemiddelde gebruiker’. Op deze wijze wordt er niemand meer onnodig beperkt in zijn of haar zelfstandigheid en mobiliteit”.

Raadsleden voor toegankelijkheid

“We zijn heel blij dat er een coördinerend wethouder toegankelijkheid is”, Astrid Frey (CDA). “De vraag bij alle Haagse plannen moet zijn ‘heeft iemand met een beperking daar toegang toe?”

“Toegankelijkheid voor iedereen, dat is de nieuwe norm!” zegt Marieke van Doorn (D66). “We gaan vóóraf ervaringsdeskundigen betrekken bij bijvoorbeeld bouwprojecten, de herinrichting van straten en grote evenementen. En niet pas nadat alle plannen al af zijn en het eigenlijk te laat is”.

Erlijn Wenink (GroenLinks): “Inclusie voor mensen met een beperking is geen gunst, maar een recht. Er ligt een glashelder VN-verdrag. Den Haag is nu zelf beperkt en moet rigoureuze stappen zetten richting een echt toegankelijke stad.”

Janneke Holman (PvdA): "Het belangrijkste is dat toegankelijkheid wordt meegenomen in al het doen en laten van de gemeente. Bij iedere straat die opnieuw wordt ingericht, bij ieder gebouw dat wordt gebouwd, bij iedere tram- en bushalte die wordt aangelegd. Soms zit het in de kleine dingen, die nu nog te vaak worden vergeten. Met dit plan gaan we échte stappen zetten voor een stad waar iedereen mee kan doen." 

“Voor iedereen kan de stad plotseling ontoegankelijk worden,” voegt Robin Smit (PvdD) toe. “Niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen, jonge ouders met kinderwagens of mensen met een chronische ziekte kan ieder obstakel een grote hindernis zijn.”

Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP): “Simpele zaken zoals verlaagde stoepen die recht tegenover elkaar liggen, zodat mensen met een rolstoel of kinderwagen snel kunnen oversteken, zijn nog steeds niet de regel. Dat moet echt beter worden geregeld vanuit het stadhuis.”

Asma Halusi  (NIDA) sluit af: “Met deze inspiratienota laten we zien dat iedereen mee kan doen. Zo maken we Den Haag nog toegankelijker én inclusiever!”

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.