21 april 2021

Hoe zorgen we dat we mensen integreren in het grotere geheel?

Verbinden sluit integratie juist NIET uit! Integreren versterkt juist het verbinden. Sterker nog, goede integratie is een absolute en noodzakelijke kernvoorwaarde voor verbinding in de Haagse samenleving. Integratie en verbinding zouden dus hand in hand met elkaar moeten gaan.

Hoe zorgen we dat we mensen integreren in het grotere geheel? Den Haag in al zijn pluriformiteit is namelijk dat grotere geheel. Een groter geheel dat in de loop der jaren ook veranderd is.

We hebben behouden wat we hadden, maar er is ook veel bijgekomen. Vaak toegevoegd door nieuwkomers die zich hier hebben gevestigd en nu geworteld zijn in onze stad. Wat een rijkdom en verscheidenheid hebben we juist door deze nieuwkomers erbij gekregen.

Denk maar aan de vele keukens die we rijker zijn sinds de komst van de eerste migranten.

Hier was wederzijdse acceptatie voor nodig om dit te bewerkstelligen. Die wederzijdse acceptatie is het gevolg van het feit dat nieuwkomers erkenden dat ze deel gingen uitmaken van een groter geheel. Hun eigen cultuur en achtergrond werden zo een mooie toevoeging aan het al bestaande.

De al geldende regels in de Haagse samenleving werden geaccepteerd.  En de waarden en normen van de vele en sterke gemeenschappen die er al waren in Den Haag, incorporeerde men in de manier van leven.  Voorzitter, dat is verbinding en integratie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.