07 april 2021

Video: Ismet Bingöl ziet kansen voor islamitisch begraven

Al enige tijd zoeken Haagse moslims naar mogelijkheden om islamitisch te kunnen begraven. Eeuwige grafrust is daarin voor hen belangrijk. Helaas is het zo dat de mogelijkheden hiervoor zeer beperkt zijn. Binnen de stadsgrenzen van Den Haag, als dichtstbevolkte stad, is het niet mogelijk om eeuwigdurende grafrust te faciliteren.

Toch zijn er kansen voor Haagse moslims om islamitisch te kunnen begraven. Dat bevestigde de verantwoordelijk wethouder Hilbert Bredemeijer vandaag. Zo komt er in Rotterdam waarschijnlijk een particuliere islamitische begraafplaats, met eeuwige grafrust. Het college heeft namelijk met bestuurlijke gesprekken voor elkaar weten te krijgen dat Haagse moslims daar in de toekomst gebruik van kunnen gaan maken. Aan de Haagse islamitische koepelorganisaties is het aanbod gedaan om aan het plan te gaan meewerken. Helaas hebben de koepels aangegeven hier geen gebruik van te maken, omdat zij een Soenitische begraafplaats in de Haagse regio willen.

Het Haagse raadslid Ismet Bingöl staat positiever tegenover het plan. “De mogelijkheden voor begraven met eeuwige grafrust in Den Haag zijn helaas zeer beperkt. Wat mij betreft pakken we daarom als islamitische gemeenschappen de kansen die er nu wél liggen. Op deze plek moeten straks moslims vanuit elke stroming terecht kunnen, en gaat eeuwige grafrust mogelijk worden.” Bingöl wil moslims in Den Haag oproepen samen te werken aan het plan. “Laten we een alliantie vormen en samen aan de slag gaan om een begraafplaats in Rotterdam te realiseren, waar eeuwige grafrust wél mogelijk wordt voor Haagse moslims.”

“Je ziet dat onze wethouder tot het uiterste gaat om in zeer beperkende omstandigheden toch iets voor elkaar te krijgen”, aldus Bingöl. Dat werd ook al zichtbaar toen door corona het luchtruim dicht ging en moslims niet meer in het land van herkomst konden worden begraven. Toen zijn er 120 graven beschikbaar gesteld voor islamitische overledenen. “Ik ben positief gestemd dat er ondanks de moeilijke omstandigheden toch wat kansen komen. Laten we die kansen proberen te pakken.”

Het raadslid uit de Schilderswijk wil samenwerken met Haagse moslims om het plan voor islamitisch begraven in Rotterdam te realiseren. En te faciliteren dat Haagse moslims daar straks hun dierbaren kunnen begraven, met eeuwige grafrust. “We gaan hier samen aan werken”, aldus Bingöl. “We gaan hier ons best voor doen, dit is heel belangrijk voor Haagse moslims.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.