28 januari 2021

Kavish Partiman over de rellen in de Schilderswijk

 Hetgeen zich de afgelopen dagen heeft voltrokken in de Schilderswijk is enkel en alleen verfoeilijk te noemen. Deze criminele daden hebben niets met demonstreren te maken. Het vernielen van de stad waar je in woont, het inslaan van ruiten van ondernemingen die al enorm zwaar getroffen zijn, het vernielen van een centrum waar geestelijk gehandicapten komen, het oproepen tot en plegen van deze handelingen zijn zware criminele daden die ook op die manier bestraft moeten worden. Wat het CDA Den Haag betreft zet het OM vol in op de zwaarste straffen die mogelijk zijn tegen de daders. Geen genade en geen excuses. Geen enkele omstandigheid geeft je het recht zo te handelen. En geen enkele regel geeft je het recht om op te roepen over te gaan tot geweld. Hierom hoop ik van harte dat niet alleen de relschoppers, maar ook degenen die hiertoe hebben opgeroepen hard aangepakt worden.

Het CDA Den Haag heeft veel respect voor onze dienders, onze helden in uniform, die met gevaar voor eigen veiligheid de afgelopen twee nachten de orde hebben gehandhaafd. Petje af voor deze vaders, moeders, broers, zusters en kinderen. Net zoals wij hebben zij ook geliefden die zij gedag zeggen als ze naar het werk gaan. Het verschil is dat die niet weten hoe en of ze weer naar huis keren. Achter dat uniform zitten mensen die net zoveel geraakt worden door alle maatregelen, ook zij kunnen hun ouders niet bezoeken, geen feestjes vieren op hun jaardag of vrienden een knuffel geven. Toch staan ze dagelijks in de frontlinie om de orde te handhaven. Het is dan ook onmenselijk dat deze mensen bekogeld worden met stenen en zwaar vuurwerk. Dit verdienen ze niet. De daders hiervan zijn wat mij betreft schuldig van zware misdaden. Dit is geen klein vergrijp en dient ook niet met een boete of taakstraf afgedaan te worden. Hier moeten hoge celstraffen tegenover staan.

Volwassenen die zich schuldig hebben gemaakt aan criminele daden dienen daar ten volste voor gestraft te worden, maar minderjarigen mogen hier ook niet schotvrij vanaf komen. Dit gedrag mag niet getolereerd worden in onze stad. Hier hebben ouders ook een verantwoordelijkheid in. Op deze verantwoordelijkheid moeten ze worden aangesproken. Als ze hun kind niet aankunnen, wellicht is die moeilijk opvoedbaar, kan er hulp geboden worden. Maar voorop staat dat de schade aangericht door een minderjarige verhaald moet worden.

In een geciviliseerde samenleving hebben we respect voor het wettelijk gezag. Koesteren we de gedeelde waarden en normen en houden ons aan de wet. Degenen die dat niet doen dienen hiervoor te boeten! Zero tolerance voor deze criminele daden.

Kavish Partiman
Fractievoorzitter
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.