14 april 2021

Kinderopvang in woontoren Waldeck

In Waldeck staan de bewoners niet te springen op de woontoren van 7 etages die gepland staat. Cees Pluimgraaff wil de bewoners toegemoet komen door het stadsbestuur op te roepen om in gesprek te gaan met ontwikkelaar. De ontwikkelaar wordt dan gevraagd om kinderopvang te faciliteren in het gebouw. Deze wens kwam naar voren tijdens de laatste commissievergadering over de desbetreffende woontoren. "Naast woongelegenheid draagt de woontoren dan ook iets bij voor de huidige bewoners in Loosduinen." aldus Cees Pluimgraaff.   

Motie: ‘Kinderopvang in woontoren Waldeck’
Indiener: Cees pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van de Beantwoording schriftelijke vragen ‘zorgen woontoren Waldeck’ (RIS307463).

.Constaterende, dat:

  • Er in de Cie.Ruimte van woensdag 31 maart 2021 uitgebreid is gesproken over de ontwikkeling van deze woontoren.

Overwegende, dat:

  • Er zorgen zijn over de invulling van de zorgwoningen in dit gebied.
  • Er tevens gekeken wordt naar mogelijkheden voor kinderopvang (gezien het aantal insprekers)
  • Er mogelijk zaken kunnen worden gecombineerd

Roept het college op:

  • Om te bezien of er in overleg met de ontwikkelaar kan worden overwogen om in de plint van de woontoren kinderopvang te realiseren.
  • Betrokkenen hierbij te betrekken en hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff        
CDA Den Haag   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.