15 december 2021

Koester het casco

Voor veel omwonenden en andere inwoners van Den Haag is het casco van het oude ministerie van Sociale Zaken van waarde. Koester die waarde, bepleit onze Cees Pluimgraaff. Hij wil dat het stadsbestuur er op aandringt bij de aannemer dat het waardevolle casco behouden blijft. Je leest de motie van onze Cees Pluimgraaff hier: 

Motie: Koester het casco
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 16 december 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake PUK Anna van Hannoverstraat 4.

Constaterende, dat:

  • Het casco van het oude ministerie van Sociale Zaken waarde heeft voor veel omwonenden en andere inwoners van Den Haag;

Overwegende, dat:

  • Deze waarde van het casco van het oude ministerie van Sociale Zaken gekoesterd zou moeten worden;

Roept het college op:

  • Er bij de ontwikkelaar op aan te dringen binnen het PUK een scenario te onderzoeken waarbij het casco van het oude ministerie van Sociale Zaken behouden kan worden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff   
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.