09 september 2021

Laat kampeerders permanent huren op Ypenburgse Boslaan

De eigenaren van de camperplaats aan de Ypenburgse Boslaan kunnen deze locatie slechts voor bepaalde tijd huren. Het CDA betreurt dit, omdat een dergelijke camperplaats er juist aan kan bijdragen dat camperaars niet meer met hun camper de drukke stad inrijden.

“Camperaars kunnen bovendien een economische impuls betekenen voor Den Haag. Wanneer zij aan de rand van de stad een camperplaats hebben, kunnen camperaars in de stad gebruik maken van de horeca en andere aankopen doen”, aldus het CDA.

Noordelijk havenhoofd

CDA-raadslid Cees Pluimgraaff zou dan ook graag willen weten of er meer locaties aan de stadsrand mogelijk zijn, al dan niet in overleg met het bestuur van Rijswijk, Leidschendam-Voorburg en Westland. Ook vraagt het raadslid zich of het Noordelijk Havenhoofd geen geschikte plek zou zijn voor hun rijdende micro-appartement.

@Artikel: Voorburgs Dagblad
@Foto: pixabay.com

Lees hier de vragen die Cees Pluimgraaff aan het college stelde:

Schriftelijke vragen: Camperaars als economische impuls
Indieners: Cees Pluimgraaff
Datum: 01-09-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De eigenaren van de camperplaats aan de Ypenburgse Boslaan kunnen deze locatie slechts voor bepaalde tijd huren. Dit terwijl een dergelijke camperplaats eraan kan bijdragen dat camperaars niet meer met hun camper de drukke stad inrijden. Camperaars kunnen bovendien een economische impuls betekenen voor Den Haag. Wanneer zij aan de rand van de stad een camperplaats hebben, kunnen camperaars in de stad gebruik maken van de horeca en andere aankopen doen.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Cees Pluimgraaff (CDA) de volgende vragen:

  1. Zou het college alle mogelijke locaties voor een camperplaats aan de rand van de stad in kaart willen brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijke locatie(s) wil het college ook daadwerkelijk bestemmen voor een camperplaats?

  2. Zou het college in gesprek willen gaan met randgemeenten over het realiseren van een camperplaats die enerzijds aan de rand van de stad Den Haag ligt, maar anderzijds op het grondgebied van een randgemeente ligt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, met welke randgemeenten gaat het college het gesprek aan en zou het college een tijdpad voor deze gesprekken willen opstellen?

  3. Ziet het college mogelijkheden om in de gebiedsontwikkeling op het Noordelijk Havenhoofd ruimte te bieden voor een camperplaats? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college precies en op welke plek(ken)?

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.