20 mei 2021

Maak mogelijkheid tot ondersteuning bij kinderopvang breder bekend

Als je als ouder in een crisissituatie terecht komt, kun je ondersteuning krijgen vanuit de gemeente voor de kinderopvang. Helaas weet niet iedere ouder dat. Astrid Frey en Kavish Partiman willen die mogelijkheid breder bekend maken. Hun motie daarover is unaniem aangenomen. Lees de motie hieronder:

 

Motie: SMI regeling kinderopvang bekender maken

Indiener: Kavish Partiman

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 mei 2021, ter bespreking van de Vervolgvragen SMI-regeling kinderopvangtoeslag (RIS307505).

Constaterende, dat:

▪          de SMI regeling bedoeld is voor ouders die in een sociaal-medische crisissituatie terecht komen.

▪          informatie alleen te vinden is op de website van de gemeente en bij de toegangspunten van de gemeente.

Overwegende dat:

▪          ouders in een crisissituatie zich niet altijd zullen realiseren dat er bij de gemeente ondersteuning mogelijk is voor de kinderopvang en daar dus ook niet naar zullen zoeken.

▪          dit in sommige gevallen achteraf tot grote problemen kan leiden bij gezinnen.

Roept het college op:

▪          om huisartsen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen te voorzien van informatie over deze regeling zodat zij ouders erop attent kunnen maken op het moment dat zij terechtkomen in een crisissituatie.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Kavish Partiman         

CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.