04 juli 2019

Maak subsidies toegankelijker

Het is vaak erg ingewikkeld om een subsidie aan te vragen. Dat moet anders, vindt het CDA Den Haag. Subsidies zijn vaak beschikbaar voor bijvoorbeeld verduurzaming van een woning,  maar niet iedereen die in aanmerking komt voor een subsidie is zich daarvan bewust. Het traject van subsidieaanvragen moet daarom eenvoudiger en toegankelijker, aldus de CDA-raadsleden. 

“De gemeente heeft een belangrijke taak als het gaat om hulp bij subsidieaanvragen”, vindt CDA-fractievoorzitter Daniëlle Koster. Veel mensen weten niet dat ze in aanmerking komen voor een subsidie of hoe ze die kunnen krijgen. Omdat de regels rondom subsidies zo ingewikkeld zijn, ziet het CDA ook dat in sommige wijken in Den Haag veel subsidies worden aangevraagd, en in andere wijken veel minder. Dat evenwicht moet beter, meent het CDA. 

Koster stelt daarom voor dat de gemeente meer uitleg biedt over subsidies, bijvoorbeeld door het taalgebruik op de website te vereenvoudigen. Ook is de CDA-fractie van mening dat het stadsbestuur een voorlichtingscampagne kan opzetten die bewoners informeert over de mogelijkheden van subsidies. Speciale aandacht moet wat betreft het CDA uitgaan naar wijken waar relatief weinig subsidieaanvragen worden gedaan. Een hulpbalie, waar bewoners geholpen worden met het invullen van hun aanvraag, kan daarbij een goed middel zijn. 

“Subsidies moeten voor iedereen toegankelijk zijn”, meent Koster. Het stadsbestuur moet daarom meer bekendheid geven aan beschikbare subsidies en mensen bij hun subsidieaanvraag helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.