13 september 2021

Manifest Nationaal Isolatieprogramma

De ChristenUnie, het CDA en Groenlinks publiceerden vandaag hun Manifest Nationaal Isolatieprogramma. Het manifest lees je via deze link: https://www.cda.nl/henri-bontenbal/actieplan. In het manifest staan twaalf voorstellen om in te zetten op isoleren. Het CDA Den Haag is erg benieuwd naar de lokale vertaling van dit Manifest Nationaal Isolatieprogramma. Je leest de vragen hier:

 

Indiener: Kavish Partiman
Datum: 13-09-2021


Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het Manifest Nationaal Isolatieprogramma* van de ChristenUnie, het CDA en Groenlinks?

2. Zou het college per voorstel een inhoudelijke reactie en reflectie op de voorstellen in dit programma willen geven?

Het gaat hier om een Nationaal manifest, maar de voorstellen hebben relevantie voor en impact op gemeenten.

3. Zou het college per voorstel willen reageren of en hoe zij dit voorstel gaat uitvoeren in de gemeente Den Haag? Zou het college daarbij specifiek willen ingaan op welke elementen wel relevant zijn voor Den Haag en welke niet?

4. Zou het college wat betreft de voorstellen die zij in Den Haag wil gaan uitvoeren een tijdspad op willen stellen?

5. Hoe staat het college tegenover het idee van de introductie van een tegoedbon voor woningeigenaren om hun huis te isoleren? Is het college van plan hier een lokale vertaling van te maken? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman CDA Den Haag

*Lees hier het Manifest Nationaal Isolatieprogramma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.