08 november 2021

Mantelzorgers verdienen een Pluim!

Eén op de drie inwoners zorgt voor iemand anders, zoals een familielid, vriend of buurman. Ze zijn van onschatbare waarde, voor de mensen waar ze klaar voor staan én voor de samenleving als geheel. De gemeente wil ze op verschillende manieren ondersteunen. En als blijk van waardering een kadootje (een Pluim) geven.

Ben ik mantelzorger?

Het is mooi en waardevol hoeveel mensen er voor anderen klaar staan in Den Haag, bijvoorbeeld voor mensen met dementie, een handicap of een psychische aandoening. Veel mensen beschouwen het geven van deze hulp als vanzelfsprekend. “Dat doe je toch voor een ander?” De hulp geven ze vanwege de band die ze hebben met iemand. Ze helpen de ander als ouder, kind, familie, vriend of kennis. Een deel van deze mensen weet echter niet dat ze hiermee ook mantelzorger zijn. Ze hebben ook recht op hulp en ondersteuning. Denk aan vervangende zorg, advies, contact met andere mantelzorgers en financiële vergoedingen.

“De coronacrisis heeft nog eens extra duidelijk gemaakt dat mantelzorgers vaak veel op zich af zien komen”, zegt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid en in Den Haag verantwoordelijk voor het mantelzorgbeleid. “Mantelzorgers zijn heel belangrijk voor Den Haag. Mantelzorg is mooi en voor de mantelzorger iets vanzelfsprekends. Terwijl het vaak, voor lange duur, van grote invloed is op het leven van de mantelzorger en de sociale omgeving. Zij leggen een inspirerende veerkracht aan de dag”.

Een mantelzorger is iemand die ongeveer acht uur per week een ander helpt. Het kan gaan om bijvoorbeeld een partner, kind, ouder, familielid, vriend, buur of kennis die hulp nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een ziekte, verslaving of handicap. Onder helpen vallen niet uitsluitend zorgtaken, maar ook bijvoorbeeld hulp met de administratie, het huishouden of de boodschappen.

De hulp kan soms ook (te) zwaar worden. Vaak is die namelijk in de loop van de tijd toegenomen. Daarom is ondersteuning en hulp zo belangrijk. Als mantelzorger sta je er niet alleen voor! Een overzicht van de beschikbare ondersteuning staat op www.denhaagmantelzorg.nl.

Dank je wel campagne

Om iedereen de juiste ondersteuning en waardering te geven, is de gemeente gestart met een campagne om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken.

Mantelzorgers kunnen een kadokaart (een Pluim) via de site aanvragen. Ze bepalen zelf waar ze de kaart aan besteden. Een dagje uit, een praktisch product of een tegoedbon voor een winkel bijvoorbeeld.

Bent u zelf mantelzorger? Vraag dan uw Pluim online aan vóór 14 november via www.denhaagmantelzorg.nl. U krijgt uw Pluim, die drie jaar geldig is, thuisgestuurd.

Kent u anderen die mogelijk mantelzorger zijn? Wijs ze dan op de mogelijkheid voor ondersteuningen en waardering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.