04 oktober 2021

Omwonenden Connexxion-remise op de bres voor leefbaarheid

Komt de leefbaarheid onder druk te staan aan de Laan van Vredestein met twee nieuwe supermarkten? De omwonenden van het voormalige Connexxion-terrein denken van wel. Onze Cees Pluimgraaff vraagt opheldering aan het college, middels onderstaande vragen.

 

Schriftelijke vragen: Omwonenden Connexxion-remise op de bres voor leefbaarheid
Indiener: Cees Pluimgraaff

Datum: 4-10-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Cees Pluimgraaff (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het door journalist Christy Dollen geschreven bericht ‘Buurt in opstand tegen vergunning voor twee supermarkten: ‘Waarom? Er is zoveel woningnood’ in het AD van 4 oktober 2021?*

2. Zou het college willen toelichten of het klopt dat er een omgevingsvergunning is afgegeven voor de realisatie van twee supermarkten? Zo ja, zou het college het proces voor het afgeven hiervan inzichtelijk willen maken, middels bijvoorbeeld een tijdlijn? Zo ja, zou het college willen toelichten waarom deze vergunning is afgegeven? Zo nee, zou het college willen toelichten wat precies de status is van dit project en welk proces tot nu toe is gelopen?

3. Zou het college nadrukkelijk willen reageren en reflecteren op de meningen en zorgen van de verschillende inwoners zoals geformuleerd in dit nieuwsartikel? Zou het college daarbij op zijn minst willen ingaan op de zorgen over overlast, het laden en lossen, het in tweeën delen van een woonwijk, en een aanzuigende werking van deze supermarkten?

4. Zou het college willen toelichten waarom er ten tijde van woningnood op deze locatie wordt ingezet op de realisatie van twee supermarkten in plaats van woningbouw voor gezinnen?

5. Op welke manier heeft er inspraak plaatsgevonden van omwonenden bij dit proces? Indien er geen inspraak heeft plaatsgevonden, zou het college dan in een tijdlijn willen voorzien van hoe en wanneer omwonenden zijn betrokken in dit proces?

6. Zou het college willen toelichten of het contact heeft gehad met het in het krantenartikel aangehaalde ‘Connexxion-groepje? Zo ja, op welke wijze en met welke intensiteit? Zo nee, waarom niet, gezien het belang van draagvlak en inspraak voor het laten slagen van dit soort ruimtelijke ontwikkelingen?

Het is in de ogen van het CDA cruciaal om de leefbaarheid te waarborgen. Die leefbaarheid komt onder druk te staan volgens het krantenartikel.

7. Zou het college willen toelichten hoe het gaat waarborgen dat er geen negatieve impact is van dit proces op de leefbaarheid van deze omgeving?

Volgens het krantenartikel laat de gemeente weten dat de bouw van een supermarkt ‘op dit moment’ nog ‘geen voldongen feit is’.

8. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat dit soort overheidscommunicatie, waarbij inwoners lijken te moeten wachten op het moment dat iets wel een voldongen feit is terwijl ze aangeven inspraak te willen en zeggen te willen participeren, meer wantrouwen dan vertrouwen zal oogsten bij inwoners die zich zorgen maken over iets concreets dat veel impact kan hebben op de leefbaarheid van hun eigen wijk?

In het krantenartikel staat dat pas zodra er meer bekend is over de wensen van de grondeigenaar, er meer helderheid geboden zal worden. Dan zullen de bewoners hierover worden geïnformeerd en betrokken.

9. Zou het college willen toelichten waarom er voor deze volgorde is gekozen? Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat bij goede participatie en inspraak een andere volgorde wenselijk is? Zo nee, waarom niet?

 

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

*AD Den Haag, 4 oktober 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.