14 juli 2021

Omzien naar elkaar

Iedereen die jeugdzorg nodig heeft, moet die zorg ook kunnen krijgen. Dat wordt ook wel de continuïteit van zorg genoemd. Om dat te kunnen waarborgen is in de Tweede Kamer een motie aangenomen van Rene Peters (CDA) en Attje Kuiken (PVDA). Deze motie moet ervoor zorgen dat er een minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm komt voor gemeenten op het gebied van de jeugdbescherming.

Onze Kavish Partiman en Astrid Frey willen dat de gemeente Den Haag dit lokaal gaat uitwerken. Want omzien naar elkaar is heel belangrijk, zeker naar kwetsbare kinderen en jongeren. Daarom dienden zij de volgende motie in:

 

Motie: Omzien naar elkaar, juist ook naar kwetsbare kinderen en jongeren
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de programmarekening

Constaterende, dat:

  • De Tweede Kamer recentelijk een motie (2021 D27675) heeft aangenomen van de leden Peters (CDA) en Kuiken (PvdA) die ervoor moet zorgen dat er een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm komt voor gemeenten op het gebied van de jeugdbescherming

Overwegende, dat:

  • Omzien naar elkaar, juist ook naar kwetsbare kinderen en jongeren, heel belangrijk is;
  • de genoemde motie in de Tweede Kamer er op gericht is om te waarborgen dat iedereen die jeugdzorg nodig heeft deze zorg ook kan krijgen.

Roept het college op:

  • uit te werken wat dit minimumtarief en deze verantwoordingsvorm voor het gemeentelijk beleid op het gebied van jeugdzorg gaat betekenen;
  • deze uitwerking nog dit kalenderjaar de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.