14 juli 2021

Ondersteun de duurzame ambities van onze samenleving

In Den Haag zijn veel woningen met een laag energielabel. Er zijn alleen al meer dan 50.000 woningen met een G-energielabel! Onze Kavish Partiman wil dat de gemeentelijke overheid deze woningeigenaren gaat helpen bij het verduurzamen van hun woning. 

Lees hier de motie:

Motie: Ondersteun de duurzame ambities van onze samenleving
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de programmarekening.

Constaterende, dat:

  • Er in Den Haag nog veel woningen zijn met een energielabel boven de D;
  • Het aantal woningen in Den Haag met een G-energielabel zelfs 54.253 is.

Overwegende, dat:

  • Als we onze stad willen verduurzamen, we het van de kracht van de samenleving moeten verwachten, en de gemeentelijke overheid hierbij de samenleving kan helpen door te ondersteunen wanneer inwoners hun duurzame ambities willen uitvoeren;
  • We op weg naar een duurzame stad het beste als eerste de stappen kunnen zetten die bewezen effectief zijn op het gebied van CO2-reductie;
  • Het verduurzamen van woningen een bewezen en effectieve stap is op weg naar een duurzame stad.

Roept het college op:

  • inzichtelijk te maken welke concrete inspanningen het college gaat leveren om eigenaren van woningen met een E, F of G-energielabel te helpen bij het verduurzamen van hun woning;
  • deze informatie nog dit kalenderjaar de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman                Peter Bos
CDA Den Haag                  HSP

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.