10 juni 2021

Onderzoek bij woonwagens of stapelen van wooneenheden mogelijk is

De behoefte aan woningen in onze stad is groot. Het is dus zoeken naar ruimte en slimme oplossingen. Het stapelen of beter concentreren van wooneenheden voor woonwagenbewoners zou misschien zo’n slimme oplossing kunnen zijn. Daarom wil onze Cees Pluimgraaff dat Den Haag dit gaat onderzoeken. Lees zijn motie hier:

 

Motie: Zet bij het woonwagenbeleid in op concentratie of stapeling van wooneenheden
Indiener: Cees Pluimgraaff 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van de brief van de wethouder Wonen, Wijken en Welzijn, de heer Balster, inzake het Woonwagenbeleid (RIS307739).

Constaterende, dat:

  • Concentratie of stapeling van wooneenheden kan zorgen voor meer ruimte voor woningen;

Overwegende, dat:

  •  De behoefte aan woningen in onze stad groot is, niet in de laatste plaats onder gezinnen.

Roept het college op:

  • Bij het woonwagenbeleid in te zetten op concentratie of stapeling van wooneenheden;
  • De resultaten van dit onderzoek de raad nog dit kalenderjaar te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.