15 april 2021

Parkeerdrama in wijk Leyenburg

Parkeren is rampzalig in de Haagse buurt Leyenburg. Nieuwe bewoners van project De Schoone Ley parkeren massaal op de straat, terwijl er een inpandige parkeergarage is. D66 en CDA scharen zich achter de buurt en willen een halt op het verstrekken van parkeervergunningen op straat.

,,Niet alleen moeten er geen vergunningen meer worden uitgeven voor straatparkeren, maar trek ook al verleende vergunningen terug”, zegt D66-raadslid Marieke van Doorn. ,,Bewoners zijn nu de pineut door fout beleid.” Ze vindt het onvoorstelbaar dat bewoners van de nieuwbouw, ondanks een inpandige parkeergarage, kunnen parkeren op straat.

Bewoner Sebastiaan is verbaasd over de gang van zaken. ,,De gemeente drukte ons eerder op het hart dat alle nieuwe bewoners een plek zouden krijgen in de parkeergarage.” Ook voordat de eerste schop in de grond ging, waren de er al parkeerproblemen. Tientallen bewoners van het nieuwbouwproject met 610 woningen parkeren hun bolide echter in de wijk zelf. ,,Dit is echt te belachelijk voor woorden”, vindt Corrie, die ’s avonds werkt en nergens een plekje kan vinden. ,,Een half uur rondjes rijden op zoek naar een plek is inmiddels de normaalste zaak van de wereld.”

Volle straten en lege parkeergarages. Dat is een plaatje dat Daniël de Groot, fractievertegenwoordiger van het CDA hekelt. ,,Je ziet veel parkeergarages leegstaan vanwege hogere kosten dan een vergunning voor straatparkeren. Eigenlijk kun je dit de bewoners van De Schoone Ley niet eens kwalijk nemen omdat de gemeente dit mogelijk maakt.” Samen met D66 stelt zijn partij schriftelijke vragen over de kwestie aan het stadsbestuur.

Inwoner Ingrid vindt ’dat de bewoners de klos zijn’. ,,Het gaat om tientallen bewoners die hun auto in de wijk parkeren. Zelf durf ik amper mijn kleinkind te bezoeken omdat ik dan mijn parkeerplek kwijt ben.”

De gemeente moet volgens De Groot en Van Doorn in gesprek gaan met de exploitant van de parkeergarage om goede afspraken te maken. ,,Wij zien een rol voor de gemeente om inpandig stallen financieel aantrekkelijker te maken”, vindt De Groot. De tarieven voor de parkeergarage variëren van 50 tot 125 euro per maand tegenover 5 euro per maand voor een bewonersvergunning op straat. De fractievertegenwoordiger vindt dat dit probleem überhaupt niet mag ontstaan als er is voorzien in een parkeergarage bij nieuwbouwprojecten.

Artikel @Tanya Verkaik - Telegraaf
Foto @ REné Oudshoorn

Schriftelijke Vragen: Een schone lei voor parkeren bij de Schoone Ley?
Indiener: Marieke van Doorn D66, Kavish Partiman CDA

Datum: 8 april 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De parkeerdruk in de wijken rondom het HagaZiekenhuis was al hoog, maar zou worden verminderd door de aanleg van een parkeergarage onder het complex De Schoone Ley. Het Wijkberaad Leyenburg trekt in de media aan de bel[1], evenals individuele bewoners[2] die de Haagse D66-, en CDA-fractie (en anderen) hierover per email benaderden.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stellen de raadsleden Marieke van Doorn D66 en Kavish Partiman de volgende vragen:

1.Is het college zich bewust van de toegenomen parkeerdruk rondom het HagaZiekenhuis en hoe hoog is de laatst gemeten parkeerdruk in dit gebied?

2. Hoeveel straat-parkeervergunningen zijn uitgegeven aan bewoners van de Schoone Ley?

3. Kan het college aangeven voor wélke auto bewoners van de Schoone Ley een vergunning op straat hebben gekregen? Gaat het alleen om 2e en 3e auto’s, of ook om de 1e auto?

4. Klopt het dat bewoners van de Schoone Ley hun eerste auto in de garage stallen en voor de 2e auto een vergunning op straat krijgen voor de prijs van een bewonersvergunning voor een 1e  auto?

5. Kan het college aangeven of alle bewoners van de Schoone Ley daarnaast ook nog een bezoekersvergunning voor het parkeren op straat kunnen krijgen?

6. Klopt het dat het de huidige bewoners van Leyenburg door het college is voorgespiegeld dat de realisatie van de Schoone Ley niet zou leiden tot een hogere parkeerdruk, er een sluitende parkeerbalans zou ontstaan en er geen vergunningen op straat zouden worden uitgegeven voor bewoners van de Schoone Ley? Zo ja, hoe kijkt het college met de kennis van nu naar deze uitspraken?

7. Is er met de komst van de Schoone Ley uiteindelijk een sluitende parkeerbalans gerealiseerd ten opzichte van de oorspronkelijke situatie? Zo nee, waarom niet?

8. Is het mogelijk de uitgegeven vergunningen op straat in te trekken wegens de aanwezigheid van parkeerplekken op eigen terrein zodat dit gebied met een schone lei kan beginnen?

9. Is het mogelijk per direct te stoppen met het uitgeven van parkeervergunningen voor bewoners van een flat met parkeervoorzieningen op eigen terrein?

10. Zijn er door het college in zijn algemeenheid regels opgesteld waar projectontwikkelaars zich aan moeten houden in relatie tot de beschikbaarheid van (inpandige) parkeerplaatsen?

11. Zijn er door het college eventuele andere afspraken gemaakt met de ontwikkelaar van de Schoone Ley over inpandig parkeren? Zo ja, hoe luiden die afspraken? Zo nee, waarom niet?

12. Indien er regels of andere afspraken zijn tussen college en ontwikkelaar,  hoe zijn die afspraken kenbaar gemaakt aan de bewoners van de Schoone Ley en waarom krijgen deze bewoners (dan toch) een vergunning op straat?

13. Kan het college aangeven of het klopt dat een bewoner van de Schoone Ley met een beperking geen gehandicapten-parkeerplek kreeg in de garage, waardoor deze op straat door de gemeente moest worden gerealiseerd?

14. Wat vindt het college van het verschil tussen de tarieven van de garage en het straat-parkeren?

15. Kan het college aangeven wat de bezettingsgraad is van de garage onder de Schoone Ley?

16. Kan het college aangeven welke afspraken zijn gemaakt over waar ziekenhuispersoneel dient te parkeren?

17. Hoe voorkomt de gemeente dat parkeervergunningen worden uitgegeven aan bewoners met parkeren op eigen terrein?

18. Wat kan het college doen om de ontstane onwenselijke situatie op te lossen?

 

Marieke van Doorn                    Kavish Partiman
D66                                                   CDA                                  

 

[1] Den Haag FM » Gloednieuwe parkeergarage vrijwel leeg, nieuwe bewoners zetten auto massaal op Leyweg

[2] Zie bv. raadsadres 10079787

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.