10 juni 2021

Poller verdwijnt, camera verschijnt

 

Pollers zorgen voor teveel overlast en schade. Onze Daniël de Groot wil werken aan een oplossing. Hoe? Door te beginnen met een proef van automatische nummerbordherkenning door camera’s.
Dus: die vervelende pollers verdwijnen, en camera’s verschijnen.

 

Motie: Poller verdwijnt, camera verschijnt
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het Tweeminutendebat over de beantwoording van de schriftelijke vragen Pollerpech (RIS307342).

Constaterende, dat:

  • Op steeds meer locaties in de stad het instrument poller wordt ingezet;
  • Er in 2020 55 aanrijdingen zijn geweest waarvan enkele met grote schade voor voertuig en inzittenden;
  • Er in 2019 door de gemeente voor ruim 388.000 euro kosten zijn gemaakt door storingen en schade aan pollers.

Overwegende, dat:

  • Automatische nummerbordherkenning door ANPR (kenteken)camera’s mogelijk op veel locaties een betere methode zou kunnen zijn om hetzelfde effect te bereiken op een manier die verkeersveiliger, goedkoper en minder storingsgevoelig is:
  • Het college al in 2016 het voornemen had om door middel van een proef te bezien of het mogelijk is het pollersysteem in delen van de stad te vervangen door een systeem van automatische nummerbordherkenning door ANPR.

Roept het college op:

  • Door middel van een proef te bezien of het mogelijk is het pollersysteem in delen van de stad te vervangen door een systeem van automatische nummerbordherkenning door ANPR (kenteken)camera’s in ogenschouw te nemen;
  • De raad over de resultaten van deze proef te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman           Jelle Meinesz                                         

CDA Den Haag             Hart voor Den Haag/Groep de Mos

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.