08 september 2020

Reactie CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman op de begroting 2021-2024

Ondanks grote financiële uitdagingen moeten we vol blijven inzetten op leefbaarheid

Net als alle andere gemeenten in ons land staat Den Haag dit jaar voor enorme en onvoorziene uitdagingen. De Coronacrisis zorgt voor grootse noden in onze samenleving. Het CDA is daarom blij dat er prioriteit wordt gegeven aan het opvangen van die noden. We kijken daarom ook uit naar de najaarsnota die ons meer inzicht zal verschaffen in de effecten van deze crisis. We hopen dat de Rijksoverheid hierbij ook haar verantwoordelijkheid pakt en niet wederom de verantwoordelijkheid doorschuift naar de gemeente.

Ondanks de Corona-crisis moeten we voortvarend aan de slag met de uitvoering van ons coalitieakkoord. Het is van groot belang dat het afgesproken beleid onverkort voortgezet wordt. Dit zien we dan ook duidelijk terugkomen in de nieuwe begroting. Met name de lange termijn afspraken over de besteding van de Enecogelden, en het opvangen van de door het rijk gecreëerde tekorten op de zorg stemmen ons positief. Met het coalitieakkoord heeft het CDA een belangrijk deel van de bezuinigingen op de meest kwetsbare Hagenaars kunnen schrappen. Ouderen en jongeren met jeugdzorg worden hiermee gespaard.

We blijven investeren in onze stad in de brede zin. Hierbij vergeten we de leefbaarheid van onze stad niet. Veiligheid, betaalbare woningbouw, sport en goede onderwijshuisvesting krijgen de aandacht die ze verdienen. Hier blijven wij ons onverkort voor inzetten en we zullen blijven hameren op gedegen beleid op deze onderwerpen. We hebben het vaste vertrouwen dat deze begroting een stevige basis biedt om de economische zware tijden met vertrouwen te treden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.