23 april 2020

Reactie op jaarrekening 2019, zware uitdagingen voor de boeg

Zoals verwacht hebben we kunnen constateren dat onze stad het nog redelijk goed doet op financieel gebied. Een sluitend resultaat met een hele kleine plus. Echter is dit geen rede tot feest. Onze reserves staan er niet geweldig voor en de inkomsten vanuit het rijk laten nog veel te wensen over. Het CDA is daarom ook blij met de constante lobby naar het rijk. Er moet echt bijgesprongen worden!

Met het voor ons liggende resultaat kunnen we de normale gang van zaken prima voortzetten, echter zijn we geconfronteerd met een enorme klap in de vorm van de Corona-crisis. Gezien de huidige financiƫle positie, wordt het een enorm ingewikkelde puzzel om alle onvoorziene tegenvallers op te vangen. Wat het CDA betreft moeten we hier naar oplossingen op zoek gaan die onze burgers niet onnodig extra in kosten jagen en vooral ten dienste komen aan de sectoren die het zwaarst getroffen zijn.

Concluderend kan het CDA stellen dat we tevreden zijn met het voor ons liggende resultaat. Op enkele tegenvallers na zijn er geen grote verassingen in de voor ons liggende jaarrekening. Echter zijn we er ons wel van bewust dat de komende periode eentje zal zijn vol ingewikkelde financiƫle uitdagingen voor Den Haag.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.