14 april 2021

Strakke monitoring ook voor gevolgen rest van de stad

Heel fijn dat het voorstel "kwaliteitsverbetering Centrum-Noord "zorgt voor een grote vermindering van het autoverkeer in Centrum Noord.  Echter zorgt het voorstel tegelijkertijd voor een toename (op piekmomenten) tot wel een kwart extra auto’s op andere plaatsen in de stad zoals de Waldeck Pyrmontkade, Koningin Emmakade, de Raamweg en de Vaillantlaan. Daniël de Groot roept het college op om de effecten van de maatregelen vanaf de start strak te monitoren en maatregelen in Centrum Noord direct te pauzeren of terug te draaien op het moment de afwikkeling van het verkeer op de wegen buiten Centrum Noord tot (onverwacht) ongewenste situaties leidt.

Motie: Strakke monitoring ook voor gevolgen rest van de stad
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Standpunt over advies van belangenorganisaties Kwaliteitsverbetering Centrum-Noord en vervolgstappen (RIS307564).

Constaterende, dat:

  • Het voorstel kwaliteitsverbetering Centrum-Noord zorgt voor een grote vermindering van het autoverkeer in Centrum Noord;
  • Het voorstel tegelijkertijd zorgt voor een toename (op piekmomenten) tot wel een kwart extra auto’s op andere plaatsen in de stad zoals de Waldeck Pyrmontkade/Koningin Emmakade, de Raamweg en de Vaillantlaan.

Overwegende, dat:

  • Een aantal van de wegen (zoals de Vaillantlaan) dat met extra verkeer te maken krijgt nu al grote problemen kent met de afwikkeling van verkeer en de luchtkwaliteit en daardoor de leefbaarheid rond deze wegen.

Roept het college op:

  • De effecten van de maatregelen vanaf de start strak te monitoren en maatregelen in Centrum Noord direct te pauzeren of terug te draaien op het moment de afwikkeling van het verkeer en/of de gevolgen daarvan op de luchtkwaliteit op de wegen buiten Centrum Noord tot (onverwacht) ongewenste situaties leidt;
  • De raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman Det Regts Adeel Mahmood
CDA Den Haag VVD NIDA

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.