26 augustus 2021

Vacature (kandidaat-) raadsleden

In maart 2022 is het weer zover, dan zijn er landelijk gemeenteraadsverkiezingen.

Dan kiezen de Haagse burgers hun gemeentelijke volksvertegenwoordigers: 45 raadsleden, uit verschillende partijen die allemaal op hun eigen wijze voor de belangen van onze mooie stad opkomen. Wil jij een van deze 45 zijn en wil jij je namens het CDA hard maken voor onze idealen? Dan is dit de vacature voor jou!

Wij zijn op zoek naar enthousiaste volksvertegenwoordigers voor onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Spreekt het raadslidmaatschap je aan, hou je van het politieke spel en voel jij je thuis bij het CDA? Solliciteer dan vóór 2 september 2021 door CV en korte motivatie te sturen naar kandidaten@denhaag.cda.nl.

De volledige omschrijving van het profiel, selectieproces en competenties tref je hieronder.

De selectiecommissie bestaat uit: Bastiaan Verweij (voorzitter), Michel Rogier, Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden, Ram Ramlal en Hilde Klapwijk.

Voor vragen kun je terecht bij:
Bastiaan Verweij, kandidaten@denhaag.cda.nl

We zien je sollicitatie graag tegemoet! 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur CDA Den Haag

 

 

CDA Den Haag, profielschets raadsleden gemeenteraadsverkiezingen 2022

Het CDA Den Haag zoekt enthousiaste en betrokken raadsleden voor de Haagse CDA-fractie

Zie jij jezelf als volksvertegenwoordiger, actief in de gemeentelijke politiek en draag jij de CDA waarden uit?
Dan zijn wij op zoek naar jou! Maart 2022 is het weer zover, dan zijn er landelijk gemeenteraadsverkiezingen. Ben jij geïnteresseerd om in Den Haag een actieve rol te spelen voor het CDA, solliciteer dan naar een positie op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Achtergrond informatie
De rol van de gemeenteraad en positie Haagse CDA-fractie De gemeenteraad van Den Haag vertegenwoordigt de Haagse bevolking.

De raad bestaat uit 45 gekozen raadsleden. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van het beleid vast en beslist hoe het geld wordt besteed. Daarnaast controleert de raad het college van burgemeester en wethouders. De leden van de raad worden om de vier jaar door de Haagse bevolking gekozen.

Het CDA maakt momenteel met drie fractieleden onderdeel uit van de Haagse gemeenteraad. De partij levert bovendien een wethouder aan het college van burgemeester en wethouders. Voor de komende raadsperiode heeft het CDA de ambitie om zijn positie in de raad te verstevigen als een herkenbare brede volkspartij voor alle Haagse burgers.

Wat zoekt het CDA in zijn Haagse kandidaten?
CDA-raadsleden zijn authentieke betrokken mensen die, ieder met zijn of haar eigen achtergrond en talenten, graag willen bijdragen aan een sterke Haagse samenleving. Naast competenties zijn persoonlijkheid, deskundigheid, draagvlak en motivatie belangrijk. Het CDA Den Haag streeft naar een evenwichtige kandidatenlijst met een optimale mix van deskundigheid, ervaring, vaardigheden, sekse, leeftijd, woongebied en (culturele) achtergrond en is in het bijzonder gericht op een goede afspiegeling van de diverse Haagse wijken en doelgroepen.

Competenties en vaardigheden
De leden van de CDA-fractie beschikken ieder voor zich en als fractie gezamenlijk over de volgende eigenschappen en competenties.

1. Authentiek en betrokken
• Je bent lid van het CDA, minimaal 18 jaar oud en woont in de gemeente Den Haag.
• Je bent integer, handelt ethisch en bent van onbesproken gedrag. (VOG maakt onderdeel uit van de procedure)
• Je handelt met een duidelijke overtuiging, waarbij je het belang van de samenleving en de waarden en belangen van de partij voorop stelt.
• Je bent een christendemocraat die beschikt over maatschappelijk draagvlak en die een electorale achterban weet te creëren en te mobiliseren. (in staat de kernwaarden van het CDA te vertalen in uit te dragen boodschappen en in het werk)

2. Visie en deskundigheid
• Je weet wat er in de gemeente Den Haag leeft onder burgers, bedrijven, verenigingen en maatschappelijke organisaties.
• Je verbindt het CDA-gedachtegoed en -verkiezingsprogramma met de actualiteit.

3. Politieke sensitiviteit
• Je vertaalt maatschappelijke ontwikkelingen in politieke standpunten en acties en weet hiermee de politieke agenda te beïnvloeden.
• Je kunt in samenwerking met stakeholders en met andere fracties tot gedragen voorstellen komen.
• Je onderhoudt netwerken binnen de raad, met organisaties in de stad en binnen de Haagse wijken.

4. Samenwerken in de fractie
• Je formuleert in samenspraak met de fractie doelen en weet deze te realiseren.
• Je committeert je en bent loyaal aan de gemaakte afspraken binnen de fractie.
• Je draagt bij aan de ontwikkeling van de Haagse fractie en partij.

5. Communicatief
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Je kunt goed luisteren en debatteren en stelt de juiste vragen.
• Je formuleert je vragen en standpunten in duidelijke en overtuigende taal.
• Je maakt de activiteiten en standpunten van het CDA zichtbaar via de pers, sociale media of op locatie. Jij bent ook bekend en bekwam met vormen van nieuwe media (linkedIn, Twitter, Facebook, Instagram)

Aanvullende informatie
• De taken van een CDA-raadslid in Den Haag vragen een tijdsbeslag van minimaal 20 uur per week, zowel overdag als ’s avonds.
• Je ontvangt een vastgestelde financiële vergoeding gerelateerd aan het aantal inwoners van de gemeente Den Haag.
• Je hebt een maximale zittingstermijn van drie raadsperioden.
• Je stelt je beschikbaar voor partijactiviteiten en committeert je in het bijzonder aan de campagneactiviteiten in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Informatie en aanmelding
Wil jij je in de rol van gemeenteraadslid namens het CDA Den Haag inzetten? Meld je dan aan! Stuur uiterlijk voor 2 september 2021 je CV en korte motivatie per mail naar de kandidaatstellingscommissie: kandidaten@denhaag.cda.nl. Je ontvangt van ons altijd een ontvangstbevestiging. Voor verdere vragen kun je contact opnemen met de kandidaatstellingscommissie via bovengenoemd emailadres.

Kandidaten voordragen
CDA-leden kunnen zelf ook kandidaten voor de lijst voordragen bij de kandidaatstellingscommissie via het bovengenoemde emailadres. Een korte motivatie wordt op prijs gesteld. Met de voorgedragen kandidaten wordt contact opgenomen.

Planning en reactie
De kandidaatstellingscommissie maakt een selectie uit de aanmeldingen en nodigt geschikte kandidaten uit voor een gesprek en eventueel daaropvolgende activiteiten. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in september 2021. De kandidatenlijst wordt in oktober door het bestuur vastgesteld en daarna ter instemming voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, naar verwachting, in november.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.