11 mei 2022

Vastlopen verkenning is grote teleurstelling

Het opnieuw vastlopen van de verkenning naar een nieuwe Haagse coalitie is wat het CDA betreft een grote teleurstelling. CDA roept alle partijen op nu constructief te zijn en hun inhoudelijke bezwaren tegen anderen op inhoud met elkaar te bespreken. Ieders belang zou nu moeten zijn de bestuurbaarheid van de stad te waarborgen en samen te werken. Daarvoor zal het CDA komende donderdag tijdens de gemeenteraad met een voorstel komen een informateur te benoemen die boven de partijen staat en werkt vanuit een opdracht van de gehele raad.

Het CDA heeft de afgelopen weken vanuit een constructieve opstelling en in prettige samenwerking meerdere gesprekken gevoerd. De uitgangspunten voor deze gesprekken waren dat een nieuwe coalitie wat de christendemocraten betreft moet voldoen aan twee criteria. De uitslag van de verkiezingen moet worden gerespecteerd en terug te zien zijn in een nieuwe coalitie. Na het door andere partijen veelvuldig uitsluiten van de grootste partij van de stad is dat des te belangrijker. Ten tweede hecht het CDA aan een coalitie vanuit het midden. Deze tijd vraagt om verbinding en dat kan alleen met een coalitie op basis van een sterk midden die de beide flanken verbindt.

Verschillende opties om te komen tot een midden-coalitie hebben op tafel gelegen. Dit ging om meerderheidscoalities van D66, VVD, GroenLinks en CDA, eventueel aangevuld met (een combinatie van) PvdA, PvdD of DENK. Het CDA heeft aangegeven bereid te zijn al deze opties inhoudelijk te willen verkennen. Helaas zijn al deze ‘midden-opties’ door andere partijen geblokkeerd. Wel denkt het CDA dat het uitgebreider en meer doorleefd verkennen van deze opties uiteindelijk tot een nieuwe coalitie kan leiden.

Het CDA heeft daarnaast de vraag gekregen of het inhoudelijk verkennen van een zespartijen-coalitie (D66, GroenLinks, PvdD, PvdA, CDA, DENK) de voorkeur heeft. Daarop is door de christendemocraten aangegeven dat deze variant geen recht doet aan de verkiezingsuitslag. Dit omdat in deze samenstelling zowel de eerste (Hart voor Den Haag) als de derde partij van de stad (VVD) zijn uitgesloten en dit bovendien beide grote partijen zijn aan dezelfde kant van het politieke spectrum. Naar de Haagse kiezer toe is dit voor het CDA niet uit te leggen.

Het CDA is als bestuurderspartij bereid verantwoordelijkheid te nemen. De kiezer heeft recht op een stabiel stadsbestuur. Daarvoor is het soms nodig om over je schaduw heen te stappen. En daartoe roept het CDA iedereen nu op. In het belang van de stad en haar inwoners.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.