11 maart 2020

Verhef Haagse Holi viering tot cultureel erfgoed en maak er een groot Festival van

CDA Den Haag fractievoorzitter Kavish Partiman vraagt het college of ze bereid is de Haagse Holi viering aan te melden tot de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Partiman geeft aan dat het Holi feest een feest is van verbinding verspreid over 2 dagen. De avond voor het feest wordt met een vuur het kwade verbrand en het goede welkom geheten, de zogenaamde Holika Dahan. Op de dag van Holi besprenkelen mensen elkaar met kleurrijke poeder. Nadat iedereen onder de gekleurde poeder is, valt niet meer uit te maken wat de ,door de maatschappij opgelegde, verschillen zijn tussen deze mensen. Een prachtige symboliek over de gelijkheid van mensen en een les die we in ons dagelijks leven mee moeten nemen. We zijn immers allemaal gelijk.

Het Holi feest wordt in veel landen gevierd en is in sommige landen zelfs uitgegroeid tot een heus festival. Denk maar aan Engeland, Zuid-Afrika en Suriname. Partiman vraagt ook aan het college of ze bereid zijn met bestaande organisaties die Holi vieringen in Den Haag organiseren. Het doel van deze gesprekken moet zijn om te komen tot een echt Haags Holi festival, aldus Partiman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.