28 februari 2022

Verkeersveiligheid bij het kruispunt van de Waldorpstraat met de Viaductweg in Laakhavens

De situatie bij het kruispunt van de Waldorpstraat met de Viaductweg levert voor fietsers, voetgangers en ouders met kinderen nog steeds onveilige situaties op. Het wordt tijd dat het stadsbestuur actie onderneemt, vindt onze Hinke de Groot. Wat betreft De Groot moet het college serieus kijken naar de mogelijkheid tot het inrichten van een voetgangersoversteekplaats met behoud van het voetpad, zodat gezinnen en kinderen weer veilig over straat kunnen. Ook vraagt ze het stadsbestuur te overwegen om fietsers voorrang te verlenen bij dit kruispunt. Het fietspad kan wellicht zelfs gebruikt worden in een snelfietsroute. Eerder werd al aangekondigd dat een externe partij voor de gemeente het kruispunt zou doorlichten. De Groot wil dan ook weten wanneer de gemeenteraad de resultaten van deze controle kan verwachten.

Je leest de raadsvragen hier:

Schriftelijke vragen: Aanpakken verkeerspunt Waldorpstraat/Viaductweg in Laakhavens
Indiener: Cees Pluimgraaff

Datum: 23-02-2022

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

De situatie bij het kruispunt van de Waldorpstraat met de Viaductweg levert voor fietsers, voetgangers en ouders met kinderen nog steeds onveilige situaties op. Het college heeft op 5 oktober 2021 een audit aangekondigd waaruit aanvullende veiligheidsmaatregelen kunnen worden getroffen (RIS309905).

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Cees Pluimgraaff (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college willen aangeven hoe het staat met de audit van een externe partij naar het gevaarlijkste verkeerspunt van de regio, de kruising Waldorpstraat/Viaductweg?

2. Zou het college willen toelichten wanneer de gemeenteraad de resultaten van deze audit kan verwachten?

3. Is het college zich ervan bewust dat de situatie naast voor fietsers ook voor voetgangers onveilig is? Zo ja, wat gaat het college hieraan doen?

4. Overweegt het college om een voetgangersoversteekplaats in te richten met bescherming van het voetpad, zodat gezinnen en kinderen weer veilig over straat kunnen? Zo nee, waarom niet?

5. Zou het college willen overwegen om fietsers voorrang te verlenen bij de kruising Waldorpstraat/Viaductweg? Zo nee, waarom niet?

6. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat het fietspad goed kan worden ingezet als snelle route tussen Laak en de rest van de stad? Zou het college willen overwegen om hier een (echte) fietssnelroute van te maken? Zo nee, waarom niet?

7. Wanneer is het college van plan in overleg te treden met bewoners in de buurt over de resultaten van de audit?

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.