08 januari 2022

CDA Den Haag presenteert verkiezingsprogramma ‘Thuis in Den Haag’

Met veel enthousiasme hebben de leden van het CDA Den Haag zaterdagmiddag 8 januari het verkiezingsprogramma ‘Thuis in Den Haag’ vastgesteld. Onder aanvoering van lijsttrekker Hilbert Bredemeijer gaan de CDA-ers werken aan een stad waar Hagenaars en Hagenezen zich thuis kunnen blijven voelen. Het roer moet om, vinden de Haagse christendemocraten, zowel in de samenleving, als op het stadhuis. Het is tijd voor een samenleving waar we fatsoenlijk met elkaar omgaan en respect terugkeert. De gemeente zou veel meer in dienst moeten staan van die leefbare, fatsoenlijke en betrokken Haagse samenleving.

probleemjongeren en asociaal gedrag begint op de plekken waar opvoeden, opgroeien en samenleven plaatsvindt, vertelt Bredemeijer: “In het gezin, bij de sportclub en de vereniging, op school en in de geloofsgemeenschap, leer je rekening houden met elkaar en samenleven. De sfeer van verharding in de samenleving, het langs elkaar heen leven, maar ook de toename van hufterig gedrag en individualisme, pakken we aan door te investeren in de plekken waar we samenleven en samenwerken.”

Zo pleit het CDA Den Haag voor meer geld voor sportverenigingen, bibliotheken en scholen, maar ook voor grotere waardering en ondersteuning van vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke organisaties. Voor vroegtijdige schoolverlaters zouden er kleinschalige en in de wijk gesitueerde praktijkscholen voor de Haagse maakindustrie moeten komen. Stadsdeelcommissies krijgen als het aan het CDA ligt meer autonomie en gesloten stadsdeellokketten gaan weer open. Voor inwoners moet het gemakkelijker worden om gebruik te maken van het recht om de gemeente uit te dagen. Ook moet er meer ruimte komen om wijkinitiatieven te ontplooien en daarvoor ondersteuning te krijgen. Het CDA Den Haag wil geen coffeeshops in woonwijken en een terugkeer van de leefbaarheid door sluiting van het prostitutiegebied aan de Doubletstraat en een harde aanpak van overlast en ondermijning.

Door de woningnood is het voor gezinnen in de middenklasse steeds moeilijker geworden hun leven op te bouwen in Den Haag. Het tekort aan huizen zorgt voor grote drukte en ernstige leefbaarheidsproblemen. Groepen arbeidsmigranten wonen in onmenselijke omstandigheden bij elkaar met vaak overlast tot gevolg. Veel te hoge huurprijzen zorgen ervoor dat starters en gezinnen nog maar nauwelijks een huis kunnen vinden. “Bevorder daarom de doorstroming in en betrokkenheid op de wijk door af te stappen van de focus op sociale huur en vol in te zetten op betaalbare koop, middenhuur en huizen voor gezinnen,” licht Bredemeijer toe: “wat mij betreft kiezen we bij de nieuwbouwopgave voor een norm van 70% procent middenhuur en betaalbare koop, én gaan we als gemeente zelf sturen op volkshuisvesting door samenwerking met ontwikkelaars en desnoods eigen ontwikkeling van woningen.”

Buurgemeenten zouden ook veel meer en diverser moeten gaan bouwen, om zo de lusten en lasten eerlijker te verdelen. Ook moet er onderzoek komen naar de mogelijkheid om als gemeente garant te staan voor studieschulden, zodat meer starters een hypotheek kunnen krijgen. Het doel hiervan is een betere doorstroming.

Het verkiezingsprogramma boordevol ideeën voor de stad is opgesteld door een diverse en enthousiaste groep leden van het CDA Den Haag. “Deze commissie onder de bezielende leiding van Marije van Schaik wil ik van harte bedanken voor hun geweldige werk”, zegt lijstaanvoerder Bredemeijer: “in de totstandkoming van dit programma zie je de kracht van een partij waarin leden uit alle hoeken van de samenleving meedoen en hun bijdrage leveren."

Lees het hele verkiezingsprogramma en samenvattingen per thema hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.