24 maart 2021

VIDEO: help de horeca

Deze motie is AANGENOMEN door de gemeenteraad.

Wist je dat een naamswijziging van de bedrijfsleiding 107,40 kost? Cees Pluimgraaff vraagt het stadsbestuur om dit kwijt te schelden tot 2022.

Motie: Laat de kosten voor naamsverandering van bedrijfsleiding horeca vervallen
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van Hart voor de Haagse horeca: initiatiefvoorstel ter ondersteuning van de groen-gele horeca.

Constaterende, dat:

  • in deze moeilijke omstandigheden alle kleine beetjes helpen voor de Haagse horeca.

Overwegende, dat:

  • een naamsverandering van de bedrijfsleiding in de horeca nu geld kost.

Roept het college op:

  • de kosten voor naamsverandering van de bedrijfsleiding in de horeca tot 2022 te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.