24 maart 2021

VIDEO: Afvalovertreders niet waarschuwen maar beboeten

Deze motie is AANGENOMEN door de gemeenteraad.

Erger jij je ook zo aan zwerfafval? Vind jij net als onze Daniël de Groot dat de tijd van waarschuwen voorbij is? Minder waarschuwen, meer beboeten!

Motie: Afvalovertreders niet waarschuwen maar beboeten
Indiener: Kavish Partiman
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het Programma voor een Schone stad 2021-2022 (RIS307053).

Constaterende, dat:

  • Het schoonhouden van de stad vraagt om de dagelijkse inzet van alle betrokkenen;
  • Er helaas ook mensen zijn die het afval niet netjes aanbieden of zwerfafval achterlaten;
  • Toezicht, waarschuwen en boetes de drie pijlers zijn in het Programma voor een Schone stad 2021-2022 bij de handhaving op afvalovertredingen;

Overwegende, dat:

  • De meeste overtredingen niet worden gepleegd uit onwetendheid, maar uit onwil om zich aan de regels te houden;
  • Er een beperkte capaciteit aan handhavers is en het lastig is overtreders op heterdaad te betrappen.

Roept het college op:

  • Zeer terughoudend te zijn met het geven van waarschuwingen aan afvalovertreders en vaker over te gaan tot het uitdelen van boetes.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.