04 oktober 2021

Voedselpinpas

Hoe fijn is het als je kunt eten waar je trek in hebt? Naar aanleiding van het artikel in het AD over de voedselpinpas zou dit weer mogelijk moeten zijn, voor personen die normaal hun voedsel bij de voedselbank krijgen. Lees hier de vragen die Astrid Frey en Kavish Partiman aan het college stelde;

 

Schriftelijke vragen: Voedselpinpas
Indiener: Kavish Partiman

Datum: 4-10-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het artikel in het AD ‘Niet meer in de rij bij voedselbank maar zelf je eten kiezen met een ‘voedselpinpas”?*

2. Hoe staat het college tegenover het idee van een voedselpinpas?

In het artikel valt te lezen dat het idee van een ‘voedselpinpas’ ontsproten is uit de Rotterdamse samenleving. Verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligers hebben dit opgezet, en de gemeente faciliteert.

3. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat het de kracht van dit initiatief is dat niet de lokale overheid dit idee oplegt en uitvoert, maar het concept ontstaan is vanuit de samenleving?

4. Ziet het college mogelijkheden om te onderzoeken of een dergelijke samenwerking vanuit de Haagse samenleving ook mogelijk is?

 

Kavish Partiman
CDA Den Haag

*AD Den Haag, 4 oktober 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.