01 juli 2021

Gezinsappartementen in het CID

Onze Cees Pluimgraaff pleit ervoor dat er bij de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID) ook gezinsappartementen worden gerealiseerd, in zowel de sociale huur als middenhuur. Pluimgraaff verwacht van het college dat de gemeente in gesprek gaat met de ontwikkelaars. Nog dit jaar moet er een plan van aanpak komen.

Het CID ligt tussen en rondom de drie intercity stations Centraal Station, Holland Spoor en Laan van NOI. Een plek voor ondernemerschap, maar het biedt ook kansen voor diverse woonvormen. Realiseer daar dus vooral ook gezinsappartementen, vindt onze Cees Pluimgraaff. Het is namelijk ontzettend belangrijk dat gezinnen in onze stad kunnen blijven wonen.

Lees hier de motie van Cees Pluimgraaff:

Motie: Gezinsappartementen in het CID
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van de het raadsvoorstel van het college inzake Structuurvisie Central Innovation District (RIS307135).

Constaterende, dat:

  • er een belangrijk opgave ligt om in de hoogbouw tegen redelijke prijzen appartementen te realiseren in het sociale- en middenhuursegment, zodat gezinnen in Den Haag kunnen blijven wonen.

Overwegende, dat:

  • de gemeente regie en sturing op de kwaliteit wenst te hebben en wil behouden;
  • woningbouw voor iedereen, dus ook voor gezinnen, een belangrijke pijler is.

Roept het college op:

  • bij de ontwikkelingen in het CID, in overleg met ontwikkelaars en bouwers, ook gezinsappartementen te realiseren, in zowel de sociale huur als middenhuur;
  • de raad nog dit kalenderjaar te informeren over hoe het college dit wil realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.