06 oktober 2020

Zet veel meer druk op volkshuisvesting in de regio Haaglanden

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman vindt het wel een goed voornemen van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland om een gemeente (in dit geval Albrandswaard) een zogenoemde proactieve aanwijzing te geven omtrent de bouw van sociale woningen. Volgens GS voldoet die gemeente namelijk niet aan de afspraken die zijn gemaakt in de regio wat betreft het realiseren van voldoende sociale woningen binnen haar grenzen. 

GS heeft Provinciale Staten en het college van Albrandswaard daarom aangegeven te overwegen gebruik te maken van haar bevoegdheid een aanwijzing te geven. 

Volgens Partiman, zo laat hij via twitter weten, wordt het tijd dat de provincie ook kijkt naar de situatie in de Haagse regio. "Hier hebben we ook te maken met buren die weigeren verantwoordelijkheid te nemen, terwijl onze stad de druk steeds minder aankan", zo laat hij maandag weten.

In de Haagse politiek leeft al veel langer onvrede over de houding van randgemeenten wat betreft het bouwen van sociale woningen ten behoeve van de hele regio Haaglanden. Haagse politici willen dat de randgemeenten (veel meer) gaan bouwen voor mensen die nu geen woning kunnen krijgen in Den Haag. Daarbij speelt niet alleen mee dat veel arbeidsmigranten die werken in het Westland (vaak noodgedwongen) in Den Haag zijn komen wonen, maar ook dat Den Haag de komende jaren met tienduizenden inwoners gaat groeien terwijl er nu al een tekort aan goede sociale woningen is. 

Partman roept daarom partijgenoten Michiel Rogier in Provinciale Staten en Julius Terpstra in de Tweede Kamer op 'aub aandacht te hebben voor de situatie in de regio Haaglanden'.

@Dagblad070

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.