13 februari 2020

Westduin weer bereikbaar voor mindervaliden

Iedereen die dat wil moet het graf van een dierbare kunnen bezoeken, vindt het CDA Den Haag. Bij begraafplaats Westduin konden mindervaliden eerder met hun auto het terrein van de begraafplaats op, maar per 1 januari 202  is deze regeling stopgezet. Dit tot wrevel van nabestaanden die bewust gekozen hebben voor deze begraafplaats vanwege deze geboden mogelijkheid.

Na eerder al schriftelijke vragen te hebben gesteld heeft het CDA Den Haag wederom aandacht gevraagd voor dit probleem tijdens de begrotingsbehandeling. Fractievoorzitter Partiman heeft wethouder Bredemeijer verzocht op zoek te gaan naar een maatwerkoplossing voor personen die dit echt nodig hebben. De oplossing die nu geboden wordt, namelijk gebruik maken van beschikbare rolstoelen bij de ingang van de begraafplaats, vindt Partiman geen toereikende oplossing. Het gaat om rolstoelen die niet zelfstandig gebruikt kunnen worden, terwijl de nabestaanden expliciet de wens hebben uitgesproken zelfstandig het graf van hun dierbaren te willen bezoeken. Hier worden ze nu in beperkt.

De wethouder heeft toegezegd eventueel een enkele ontheffing te geven aan degenen voor wie dit echt direct een probleem is. Wel stelt hij dat aangetoond moet worden dat dit echt nodig is. De begraafplaats blijft voor de rest autovrij.  Partiman geeft aan blij te zijn met de toezegging van de wethouder. Hiermee zijn de nabestaanden geholpen en kan iedereen binnenkort weer ongehinderd het graf van hun dierbaren bezoeken.

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.