01 juli 2021

Menselijke maat bij hoogbouw

Bij hoogbouw in Den Haag is het heel belangrijk de menselijke maat te hanteren. Hoe bevalt het mensen nu echt in die hoge gebouwen? Het is dus nuttig om het verloop van bewoners te bekijken. Hoeveel mensen vertrekken er en hoeveel nieuwkomers zijn er? Dat zegt wat over het woongenot.

Neem dit verloop dan ook mee in de evaluaties van de hoogbouw, betoogt onze Cees Pluimgraaff. Lees zijn amendement hier:

Amendement: Evalueer ook het verloop van bewoners
Indiener: Cees Pluimgraaff

 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Voorstel van het college inzake Tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline (RIS306342).

 

Besluit om: 

  • aan het einde van het dictum van artikel V de volgende zin toe te voegen: ‘En bij deze evaluatie en eventuele toekomstige evaluaties ook het periodieke verloop van de bewoners van deze appartementen te betrekken.’

 

Toelichting:

Het voorstel beperkt zich niet tot hoogbouw, waarvoor 16 plannen en projecten zijn opgenomen, maar omvat ook projecten voor middelhoogbouw van onder de 50 meter en 25 meter. In de ogen van de indiener is het cruciaal om de menselijke maat te waarborgen bij deze projecten, en is woongenot een belangrijk onderdeel van deze menselijke maat. Het verloop van de bewoners van deze appartementen, zowel wat betreft vertrekkers uit, als nieuwkomers in, deze appartementen, is relevant voor dit woongenot. In het voorstel staat dat meerdere aspecten van de kwaliteitseisen en ambities in een tussentijdse evaluatie zullen worden gemeten en ook praktijkervaringen zullen worden meegenomen in deze evaluatie. Met dit amendement wordt geregeld dat het verloop van bewoners zal worden meegenomen in de genoemde evaluaties.

 

Cees Pluimgraaff Peter Bos

CDA Den Haag HSP

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.