Ondermijning

Den Haag is de bestuursstad van ons land en alleen al daarom eveneens vatbaar voor ondermijnende activiteiten. Wij mogen niet naïef zijn en moeten ons wapenen tegen deze ontwikkeling. Ambtenaren van de gemeente en de politie moeten alert zijn en signalen herkennen. Wanneer er signalen zijn dat er sprake is van ondermijning wordt er samengewerkt tussen verschillende instanties. Een goed voorbeeld hiervan is het Industrieschap Plaspoelpolder. Hier voert de gemeente zogeheten HEIT-acties uit. In het HEIT (Haags Economisch Interventie Team) zijn zowel de gemeente, politie, Belastingdienst/Douane, ISZW en UWV betrokken. Verder moet de gemeente een offensief BIBOB-beleid voeren (De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) om foute ondernemers weg te houden uit economische activiteiten in onze stad.

Het CDA bepleit verder een proactief overleg tussen de stadsbesturen van de grote gemeenten om gezamenlijk de strijd tegen ondermijning vorm te geven. Ondermijning zal als thema de komende jaren zowel op de agenda van het college als op de agenda van de gemeenteraad moeten staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.