Ondersteuning van ouders

Ouders zijn de primair verantwoordelijken voor hun kinderen, en zij worden dan ook ondersteund om hun kinderen een goede en veilige opvoeding te geven. Deze basis is voor alle kinderen beschikbaar. Daarnaast is er soms net iets meer hulp van buiten nodig. Inzet zal moeten zijn, om zo snel en vroeg mogelijk bij signalen ondersteuning te bieden om de kans om eventueel af te glijden zo klein mogelijk te maken. Het zoeken naar die balans is van belang en zal een samenwerking moeten zijn van kind, ouders, school en eventueel zorgverleners. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt, niet protocollen en standaarden. Logisch en menselijk denken en handelen moet normaal zijn zodat hulp snel geboden kan worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.