Openbaar Vervoer

Om de groei van Den Haag te kunnen accommoderen is het belangrijk dat ook het OV een schaalsprong krijgt. Het CDA wil een “Deltaplan Hoogwaardig Openbaar Vervoer” dat inzet op snelle ondergrondse verbindingen tussen belangrijke punten in de stad. De ruimte die dit bovengronds oplevert wordt gebruikt voor de realisatie van woningen, groen, grachten, wandelpaden en fietsverbindingen. 

Scheveningen wordt mede dankzij het CDA een steeds aantrekkelijker badplaats in de zomer en winter. Om de extra stroom van bezoekers in goede banen te leiden komt er een ondergrondse verbinding naar Scheveningen Bad. 

De Binckhorst is een goed gelegen gebied met veel potentie, de ontwikkeling hiervan wordt ondersteund met de realisatie van een P&R met Randstadrail die op termijn ondergronds kan worden doorgetrokken via de Internationale Zone en het World Forum The Hague richting Scheveningen, wat gezien de groei in congressen ook steeds relevanter wordt. 

De wijk Escamp is slecht bedeeld als het gaat om hoogwaardig en snel OV. Dit moet volgens het CDA veranderen, daarom zal uit de verdere uitrol van de Randstadrail ook Escamp en Vroondaal worden betrokken. Voor deze schaalsprong zal samenwerking moeten worden gezocht met bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap en moeten er budgetten samengevoegd kunnen worden (klimaat, fiets­ programma’s, groei-met groei-budgetten uit Agenda Ruimte voor de stad).

De ontwikkeling van nieuwe wijken moet hand in hand gaan met de ontwikkeling van het OV aldaar. Het Norfolkterrein krijgt zo snel mogelijk een goede OV-ontsluiting, naast de inzet van elektrische bussen zal een betere OV verbinding moeten worden onderzocht.

Aantrekkelijk OV
Openbaar vervoer wordt aantrekkelijker door lagere kosten, goede aansluitingen met weinig wachttijd en het verbeteren van kwaliteit en comfort. Het OV brengt ons niet alleen naar werk of school, maar brengt iedereen ook met elkaar in verbinding. Alle bus- en tramhaltes worden toegankelijk voor mensen met een rolstoel of rollator. Voorts worden alle bus- en tramhaltes voorzien van geleidelijnen naar dichtstbijzijnde oversteekplaats etc. voor mensen met een visuele beperking. Voor het CDA geldt de stelregel: een OV-halte is altijd op loopafstand te bereiken en maximaal 500 meter vanaf een volgende OV-halte.

De brede tram
Om de capaciteit en het comfort van de trams te verhogen gaat Den Haag door met de uitrol van de brede tram. Dit mag niet leiden tot het verdwijnen van de tram in smalle straten zoals de Paul Krugerlaan en de Zoutmanstraat. Daarom: brede trams waar het kan, smal waar het moet.

Om het nachtleven in Scheveningen en het centrum van Den Haag aantrekkelijk te maken wil het CDA openbaar vervoer van donderdag tot zaterdag na afloop van de huidige dienstregeling eens per half uur uitbreiden.

Het CDA wil dat ouders hun kinderen onder de 12 jaar gratis mee moeten kunnen nemen in het Haagse stadsvervoer. Dit om het OV gebruik te stimuleren, mensen te verbinden en jonge gezinnen financieel te ontlasten.

Het CDA wil dat in het strandseizoen onze twee badplaatsen Scheveningen en Kijkduin met elkaar verbonden worden met een directe busverbinding.

Voor toeristen en zakelijke bezoekers (congresgangers) komt er een speciale kaart waarmee voor een aantrekkelijk tarief meerdere dagen achter elkaar onbeperkt met het OV kan worden gereisd.

Er moet meer capaciteit voor het openbaar vervoer komen. Bussen en vooral trams zitten overvol.

Het CDA is tegen het verdwijnen van bus- en tramlijnen, zeker wanneer er geen goed alternatief wordt geboden. De tramlijnen 6 en 12 moeten door de Hobbemastraat, Paul Krugerlaan en Beeklaan blijven rijden en buslijn 24 moet in binnenstedelijk gebied blijven rijden. Het CDA wil dat Den Haag zo veel mogelijk zelf kan beslissen over de eigen bus- en tramlijnen binnen Den Haag en niet alleen afhankelijk moet zijn van in Metropoolregio Den Haag – Rotterdam verband gemaakte afspraken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.