Openbare Ruimte

De openbare ruimte is van ons allemaal. Het CDA zorgt voor een openbare ruimte die schoon, heel en veilig is. Belangrijk voor het CDA is dat woonwijken goed onderhouden zijn, horeca zo min mogelijk overlast veroorzaakt bij omwonenden, er voldoende speelgelegenheid is voor kinderen en dat er meer groen in de stad komt voor opvangen van gevolgen van klimaatverandering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.