Ouderen

Het CDA bepleit dat groepen in de samenleving ook echt samen leven. Het CDA heeft o.a. gepleit dat studenten en ouderen, waaronder (licht) dementerenden, in een gezamenlijke woonvorm kunnen leven. Dit zogenaamde ‘Ben Oude NijHuis’ is een kleinschalige woonvorm. Het CDA wil ook initiatieven van jonge ouderen, die kiezen samen de toekomst in te gaan ondersteunen bij de vaak ingewikkelde procedures.

Eenzaamheid is helaas een groot probleem onder Haagse ouderen. Initiatieven, die de eenzaamheid van ouderen oppakken worden (extra) ondersteund, zoals de Laakse Lente. Het moet standaard zijn in Den Haag dat ‘omzien naar elkaar’ van belang is en de initiatieven om eenzaamheid tegen te gaan worden uitgebreid. Zo wil het CDA een programma starten waarbij eenzaamheid onder ouderen grootschalig wordt aangepakt. 

De samenwerking met het bedrijfsleven en andere sociale organisaties binnen de Haagse community tegen eenzaamheid wordt versterkt.

Er wordt meer gebruik gemaakt van Burenhulpcentrales en het Platform Zorgvrijwilligers om mensen te ondersteunen, ook bij kleine dagelijkse dingen.

Het CDA wil dat belanghebbenden en cliënten(organisaties), zoals bijvoorbeeld de ouderenbonden van migrantengroepen worden betrokken bij het beleid zodat op buurt- en wijkniveau krachtige netwerken en ontmoetingsplekken ontstaan waar mensen elkaar helpen. Indien nodig kan het stadsbestuur (financiële) ondersteuning bieden.

Het CDA wil waar mogelijk de kwaliteit van de verpleeghuizen bevorderen, zoals bijvoorbeeld met de Gouden Bordjes regeling die de kwaliteit van het eten sterk heeft verbeterd. Dit succesvolle initiatief zou kunnen uitgroeien naar een Haags Keurmerk voor verzorgings- en verpleeghuizen, waarbij de menselijke zorg en het betrekken van de sociale omgeving een belangrijk toets wordt. 

In de ouderenzorg vindt het CDA het van belang dat doelgroepen zoals Chinezen, Hindoestanen, Marokkanen en Turken etc, ook eigen herkenning hebben. Van belang is dat er medewerkers zijn die herkenbaar zijn voor de doelgroep.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.