Parkeren

Parkeren in de nabijheid van woning of bedrijf is en blijft belangrijk, ook al gaan mensen over op de elektrische auto, de auto zal ergens geparkeerd moeten worden. Betaald parkeren in een wijk is een middel, geen doel op zich. Betaald parkeren wordt daarom alleen ingevoerd of uitgebreid in combinatie met de realisatie van meer parkeerplekken, kostendekkendheid en draagvlak van bewoners. Waar bouwkundig en financieel mogelijk kiezen we voor grootschalige parkeervoorzieningen onder de grond.

Parkeervoorzieningen voor het winkelgebied Paul Krugerlaan, Hobbemastraat en Haagse Markt worden verbeterd. Bestaande parkeergarages moeten beter worden benut en we onderzoeken de mogelijkheid voor het toevoegen van parkeerplekken in deze winkelgebieden.

In overleg met de eigenaar worden de openingstijden van de parkeergarage onder de Haagse Markt beter aangesloten op de behoefte van ondernemers, bezoekers en bewoners van het Haags Veen (de Haagse Markt, Hobbemastraat, Hoefkade en Paul Krugerlaan).

Bij Park&Ride locaties worden ook huurfietsen aangeboden, zoals bijvoorbeeld de Haagsche Stadsfiets.

Om het centrum en Scheveningen bij grote evenementen en stranddagen te ontlasten worden afspraken gemaakt met grote Haagse bedrijven en instellingen om hun parkeerplaatsen ’s avonds en in het weekend te kunnen gebruiken in combinatie met P&R. De huidige P&R terreinen worden behouden en er komt een nieuw groot P&R terrein op de Binckhorst. 

Den Haag moet meer gaan werken met pop-up P&R locaties bij warme zomerse dagen of bij grote evenementen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.