Participeren

Participeren is voor sommige mensen moeilijk. De aanpak van de laaggeletterdheid is hierbij van belang. In Nederland zijn ruim 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en daardoor moeilijker mee kunnen doen in de samenleving. Dat is een ongekend hoog aantal en het is voor deze mensen een serieuze handicap in een wereld van internet, e-mail en sociale media.

Activiteiten om laaggeletterdheid aan te pakken krijgen meer aandacht gericht op signalering hiertoe wordt met huisartsen, scholen, sportverenigingen, voedselbanken, religieuze organisaties en andere lokale maatschappelijke organisaties samengewerkt. 

Het CDA wil door projecten met vrijwilligers mensen helpen die moeite hebben hun administratie op te zetten. Projecten als ‘schuldhulpmaatjes’ dragen daar aan bij. Integratie is een eigen verantwoordelijkheid, kennis van de Nederlandse taal is essentieel voor iedere inwoner van Den Haag. Dit vergemakkelijkt de sociale omgang en bevordert de worteling in de Haagse samenleving. Voor mensen die geen Nederlands spreken verzorgt de gemeente informatie waar zij een goede cursus Nederlands kunnen volgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.