Preventie

Een goed preventiebeleid, snelle doorverwijzing naar hulpverlening en effectieve behandeling zijn nodig bij verslaving aan alcohol, drugs of gokken. Indien nodig vindt behandeling plaats buiten de eigen leefomgeving. Vooral de handel in (hard) drugs via koeriers wordt stevig aangepakt.

Naast de noodzakelijke opvang voor dak- en thuislozen is het bevorderen van terugkeer in de samenleving van belang. Voldoende woningen (met begeleiding) zijn hierbij van belang, zodat er doorstroming is vanuit de voorzieningen. 

Het stadsbestuur zorgt voor voldoende opvangmogelijkheden en voorlichtingsprogramma’s voor zwerfjongeren en slachtoffers van huiselijk geweld, mensenhandel of loverboys om ze een veilige situatie te bieden en te begeleiden naar een regulier bestaan.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.