Regels handhaven tegen drugs- en alcoholmisbruik

Het (overmatig) gebruik van softdrugs kan leiden tot spijbelen, schooluitval, ernstige gezondheidsproblemen en ontsporing. Het CDA is daarom voor een harde aanpak van drugsrunners, overlastsituaties en criminele organisaties die op de achtergrond betrokken zijn. Ook tegen de verkoop van wiet aan minderjarigen wordt zeer krachtig opgetreden. Coffeeshops die zich hieraan schuldig maken, worden gesloten.

Coffeeshops moeten niet te geconcentreerd in straten bestaan. Met succes heeft het CDA in het verleden hier wat aan gedaan, zoals bijvoorbeeld in de Piet Heinstraat in het Zeeheldenkwartier die daarna is opgebloeid met mooie, nieuwe winkels en horeca. De Weimarstraat zou een volgende straat moeten zijn waar overconcentratie wordt tegengegaan.

Het CDA wil gebruik van drugs onder jongeren sterk terugdringen. Coffeeshops zijn in ieder geval niet toegestaan binnen een straal van 350 meter van scholen, of in het zicht van speelplekken. Het succesvolle sluitingsbeleid verdient continuering. 

De gemeente Den Haag zal niet meedoen aan een mogelijke proef om zelf cannabis te gaan kweken. Het CDA ziet geen duurzame oplossing in deze vorm van legalisering.

Om te voorkomen dat mensen zich niet meer thuis voelen in de wijk, wordt bij constatering van drugsoverlast in overleg met de wijk actief ingegrepen, zoals onlangs, mede op aandrang van het CDA in de Notenbuurt. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.