Samenleven in diversiteit

Voor alle levensbeschouwingen, culturen en afkomst is een plek in onze stad en iedereen moet de ruimte hebben bij elkaar te komen. Vanuit de sociale binding binnen en tussen groepen in Den Haag ontstaat er ook een middenveld van participatie en integratie. Het CDA gelooft in de kracht van mensen en gemeenschappen. Zowel de overheid als de burgers dragen verantwoordelijkheid. Het CDA gaat uit van een sociale en culturele kracht van de stad, waarin iedereen mee kan doen. Juist binnen hechte gemeenschappen ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. Mensen en organisaties krijgen het vertrouwen om te doen waar zij goed in zijn. Het CDA is trots op één Den Haag, waarin zoveel verschillende culturen samenleven.

Het CDA ondersteunt culturele en maatschappelijke activiteiten in Den Haag gericht op binding en ontmoeting tussen mensen en culturen onderling. Dit kan de afstand tussen culturen verkleinen en zorgen voor meer samenhang.

Burgerinitiatieven zoals Buitenplaats Ockenburgh houden oude en nieuwe inwoners van aller achtergronden bijeen, door een laagdrempelige plek te bieden voor allen. Bijvoorbeeld voor een cultuur en onderwijsprogramma’s of een participatie-tuin programma, waardoor de zeer belangrijke binding in de buurt terug zal komen. 

Het CDA wil levensbeschouwelijke instellingen uitnodigen om een rol te spelen op het gebied van de WMO, het sociaal beleid, integratie en wijkbeleid. 

Het CDA ondersteunt ook dat er op wijkniveau afspraken gemaakt worden, die ervoor zorgen dat omgangsvormen gelden onder bewoners.

Eten en drinken is een eerste stap in het leren kennen van een andere cultuur. Het CDA wil daarom een initiatief nemen tot het maken van een Haags kookboek met favoriete recepten van Hagenaars uit alle windstreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.