Samenwerking universiteiten

In de kennisinfrastructuur spelen ook drie Zuid-Hollandse universiteiten – Leiden, Delft en Rotterdam – een belangrijke rol. De komende jaren wil het CDA de samenwerking stimuleren tussen deze universiteiten en dat het stadsbestuur zich inzet om lectoraten en bijzondere leerstoelen die passen bij het economische en internationale profiel naar de stad te halen. Verdere toename van het aantal studenten geeft ook een impuls aan de ontwikkeling van innovatie in Den Haag.

Het CDA wil dat Den Haag kan bijdragen aan de groei van de universiteit Delft door de faculteit techniek, bestuur en management te huisvesten. 

Het CDA is voorstander van een verdergaande samenwerking tussen het HMC en LUMC om zo de medische samenwerking te vergroten, bijvoorbeeld ook op sportmedisch gebied via de Sportcampus.

Jongeren en studenten worden maximaal gestimuleerd om een vrijwilligersstage en de maatschappelijke diensttijd aan te grijpen. Samen met de partners zal hiertoe een plan worden ontwikkeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.