Sport in de buurt

Het CDA vindt dat de drempel om te sporten zo laag mogelijk moet zijn. Dat betekent ook dat voorzieningen en accommodaties niet allemaal naar de randen van de stad mogen verdwijnen, maar dat voorzieningen in de wijk moeten blijven.

Maatschappelijke (private of publiek/private) sportinitiatieven worden gestimuleerd en waar nodig ondersteund. Zo doet Hagenaar Richard Krajicek heel goed werk met zijn Krajicek Foundation. De vele playgrounds en andere veldjes in onze stad vervullen een belangrijke functie voor de cohesie in de buurt, de betrokkenheid van bewoners en het stimuleren van de sportieve ontwikkeling van kinderen.

Het CDA bepleit meer speel- en beweegruimte voor alle Hagenaars in hun directe omgeving. Voor de jeugd betekent dit meer speeltoestellen en speelruimtes. Jongeren krijgen meer inspraak wat voor voorzieningen ze graag in de buurt willen zien.

Ook tieners krijgen inspraak over de voorzieningen in hun buurt, om overlast van deze groep te voorkomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.