Den Haag is een prachtige bloeiende stad. De stad ligt er mooi bij. Van het Gevers Deynootplein in Scheveningen tot het Heeswijkplein in Moerwijk zijn straten en pleinen opgeknapt. Veel nieuwe fietspaden zijn aangelegd en Den Haag heeft een prachtige parkeergarage onder het Toernooiveld erbij gekregen. In de haven van Scheveningen is een nationaal trainingscentrum voor zeezeilen gebouwd. In het Zuiderpark, op de plek van het oude Zuiderparkstadion van ADO Den Haag is een prachtige Sportcampus verrezen, uniek in Nederland.

Een bloeiend Den Haag

Het CDA werkt aan een bloeiend Den Haag. Politiek moet bijdragen aan verbeteringen en oplossingen. Goede en werkbare ideeën moeten altijd voorop staan. Politieke partijen moeten luisteren naar inwoners. 
Politieke partijen moeten een afweging maken welke beslissing het grootste nut heeft voor zoveel mogelijk mensen in Den Haag. Politieke partijen moeten kijken naar wat haalbaar en reëel is, en de gemaakte beloftes waarmaken. Het CDA geeft met dit verkiezingsprogramma aan wat haar plannen zijn voor Den Haag en welke keuzes ze daarbij maakt. Duidelijk en concreet. Dit programma is tot stand gekomen door vele gesprekken met mensen in de stad. Wij hopen dat u zich herkent in voorstellen die we doen. 

We horen graag van u! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.