Veiligheid

Het CDA wil dat de stad veiliger wordt en dat mensen niet geconfronteerd worden met geweld en overlast. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren fors gedaald, maar moet nog verder naar beneden. Hufterig en asociaal gedrag horen niet in Den Haag. Den Haag heeft een schone, veilige leefomgeving waar respect is voor elkaar. Waar nodig meer inzet van politie en lokale handhavers, samen met de ogen en oren van burgers, moeten ervoor zorgen dat de criminaliteit afneemt. Het CDA heeft daarbij bijzondere aandacht voor de positie van kwetsbare groepen, zoals in specifieke gevallen vrouwen en ouderen.

Inzet van politie en handhaving van de openbare orde is belangrijk, maar wat het CDA betreft moet het daar niet bij blijven. Omdat de samenleving van mensen is, kan het veiligheidsgevoel versterkt worden als iedereen meewerkt aan een veilig Den Haag. Daarbij past elkaar aanspreken op overlast, burengerucht en nalatigheid. Ook de inzet van meer stadswachten, en parkwachten bij de handhaving en buurtpreventie kunnen buurten veiliger maken. Deze vliegende brigades moeten zo veel mogelijk 24 uur per dag inzetbaar zijn om snel ter plaatsen te kunnen zijn. Politie en justitie kunnen dan meer tijd vrijmaken voor de harde aanpak en opsporing van zwaardere vormen van criminaliteit. Ook hier klinkt het appèl, zodat burgers fatsoenlijk en respectvol met elkaar om gaan. De sterke arm van de overheid is het sluitstuk, niet het begin. En met de verwachte groei van de stad is deze inzet meer van belang dan ooit.

Het stadsbestuur maakt meer werk van straatbeschaving. Het naroepen, na-sissen of uitschelden wordt als overlast beschouwd. Buurtvaders en wijkagenten spreken de jongeren en hun ouders en familieleden hier actief op aan.

Het CDA wil voortzetting van de harde aanpak van individuen en groepen die zich langdurig bezighouden met criminaliteit.

Het CDA vindt de toenemende agressie tegen hulpverleners zoals politieagenten, brandweermensen en ambulancepersoneel onacceptabel. Hier wordt maximaal tegen opgetreden.

De inrichting van het groen in de wijk wordt samen met de verlichting in overleg met de buurt verbeterd om het veiligheidsgevoel te vergroten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.