Verkeerslichten

Om de doorstroming te bevorderen zullen nieuwe verkeerslichten of vervangende verkeerslichten slimmer worden uitgevoerd. Deze verkeerslichten tellen af tot het groen wordt en houden rekening met de actuele weer- en verkeerssituatie door koppeling met de Haagse verkeerscentrale. De Haagse verkeerscentrale moet ook worden ingezet voor het meten van luchtkwaliteit. 

Alle nieuwe en vervangende verkeerslichten waar voetgangers oversteken worden voorzien van de zogeheten rateltikkers. De werking van rateltikkers wordt uitgebreid van 06.00 uur in de ochtend tot middernacht. Daar waar rateltikkers in dichtbevolkte omgevingen mogelijk kunnen leiden tot geluidsoverlast, wordt voorzien in goede geleidelijnen van de dichtstbijzijnde tramhalte of stoep naar het verkeerslicht met rateltikker. 

Het verkeersmanagementsysteem in Den Haag wordt volgens de eerder aangenomen motie uitgebreid met het meten van de luchtkwaliteit.

Het is noodzakelijk dat de gemeente in overleg gaat met alle betrokken partijen om de doorstroming van het verkeer rond de Wagenstraat en Gedempte Gracht in het Oude Centrum/Chinatown te verbeteren.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.